Vardagens sysslor på internet

Även om det är lätt att få uppfattningen att allting vi idag gör på internet är att vara på Facebook, är det en hel del andra aktiviteter under det paraplybegrepp som kallas sociala medier. Det går förvisso att se en explosionsartad ökning av Facebookanvändning sedan starten av sidan, men det faktum att även andra former av sociala nätverk och sidor finns kvar skall ej glömmas bort. Om man ser till blogg fenomenet kan vi se ett växande intresse bland Sveriges befolkning vilket redogjorts för nyligen i en rapport som kallas svenskarna och internet 2011. I studien framgår att läsning av någon blogg på daglig basis är överrepresenterat hos kvinnor, medan en stor del av manliga internetanvändare någon gång ibland läser bloggar. För att utveckla blogg fenomenet ytterligare bör man ta in det faktum att Twitter är en form av mikroblogg som allt fler använder sig av. Vi har kunnat se hur beslutsfattare och politiker skriver på Twitter vilket kan vara en bra väg för att på något vis hålla kvar verklighetsförankringen till folket. Twitter har begränsningar på hur långt ett inlägg får vara, men kan ändå hamna i facket blogg. Även om Twitter är en form av social media som används av medborgare i alla åldrar finns en klar majoritet av användarna i åldersgruppen 16-25 år. Denna kategori gör inte skillnad på kön och undersökningen visar även hur stor andel som postar inlägg dagligen och hur många som endast skriver på sin blogg någon gång i veckan. De som passerat pensionsålder har 0 procent användare som dagligen använder Twitter och kurvan stiger i takt med minskad ålder. Intressant för Twitter är att det är en väldigt liten andel av landets internetbrukare som dagligen skriver inlägg. I denna bloggform kan man också lägga märke till att män är flitigare postare än kvinnor vilket är tvärtemot hur det står till i fråga om traditionell blogg.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *