Tonalitet och korrektur

Kille framför en griffeltavla med textÖversättningsbyråer

I en allt mer sammankopplad värld där handeln och företagsverksamheterna inte längre tycks bry sig om de gränser som ritats på kartor ökar också behovet av översättningar. De stora världsspråken såsom engelskan, spanskan och kinesiskan räcker långt men inte hela vägen. Speciellt inte om det är i skrift som översättningen behövs. Avtal är ett sådant exempel där man alltid vill ha sitt avtal på det modersmål som man själv talar. Byråkratiska ord kan lätt förvirra och speciellt om det är skrivet på ett annat språk. Tekniska beskrivningar är ett annat exempel på dokument som man helst läser på sitt eget språk, även om många tekniska ord är låneord från engelskan så är det lättare att förstå vad som menas och svårare att göra fel om man blir instruerad i sitt eget språk.

Det finns givetvis mängder av olika dokument som kräver översättning för att det ska bli tillgängligt för en bredare majoritet och som tur är finns det flertalet översättningsbyråer som arbetar med att översätta i den korrekta tonen och med den specifika grammatiken som dokumentet avses läsas i. Att hitta rätt byrå för den översättning som man önskar är inte heller svårt. Man måste däremot vara tydlig med vad det är som man förväntar sig och därmed även lämna över en tydlig beställning till den byrå man väljer att använda sig av. I alla språk används nämligen olika tonalitet beroende vad texten är ämnad för och vilka som utgör målgruppen. När man skickar in en text som man vill få översatt behöver man därför även få med tonaliteten i beställningen. För att vara säker på att få en korrekt omarbetning av texten till det språk man valt bör man också se till att byrån använder sig av korrekturläsare. Det är nämligen lätt att bli ordblind för sin egen text och det behövs därför alltid andra ögon som ser på texten innan den går iväg. Talar man inte själv språket så är det därför värt att betala lite extra för att någon annan på byrån korrigerar texten som exempelvis www.bpo.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *