Stockholm har lättförstådda skyltar

En positiv sak som många turister anser om Stockholm så de ska summera sitt besök är att de kunnat hitta dit de vill och därmed sett de saker och landmärken som de på förhand ringat in i kalendern. En självklarhet kan man tycka – men tyvärr så är detta ingenting som man ta för givet. Man ska nämligen veta att väldigt många större städer har stora problem då det gäller att – på ett lättförståeligt sätt – förklara för- och guida turister i rätt riktning.

Det handlar här dels naturligtvis om hur pass stor staden är och dels också om hur den är uppbyggd – i vissa städer så är det – helt enkelt – svårt att placera ut skyltar som ger en lätt beskrivning av vägen till olika sevärdheter. Man kan säga att Stockholm ur det avseendet är perfekt och där man tack vare storleken samt de fina promenadsträckorna kan ta sig – med hjälp av beskrivande skyltar – mellan de olika stadsdelarna. Gällande dessa skyltar har alltså Stockholm verkligen lyckats sett till betygen från turister – man finns det något som är mindre tillfredsställande rörande navigeringen?

Ja, till fots så upplever alltså turister inga problem utan där finns det både förklarande, pedagogiska och väl synliga skyltar som hjälpmedel. Ska de dock ta sig med exempelvis kollektivtrafik eller bil – ja, då uppstår större problem. Gällande skyltar på de större vägarna så ska man direkt säga att dessa inte är något som Stockholm bär skuld till – i Sverige har vi trots allt samma skyltar för trafik oavsett var man befinner sig.

Svårt för utomstående att förstå bussnätet

Då det kommer till kollektivtrafiken så har man dock ett ansvar och framförallt så har problem visat sig gällande bussar. Inom tunnelbanan i Stockholm så lär turister sig ganska snabbt hur denna fungerar man ser hur röd linje går, skyltar visar grön- och blå och turister kan relativt fort räkna ut var knytpunkter finns och byten ska göras.

Bussarna är det dock värre med; de skyltar som ska förklara var en buss går är ofta små-, skrivna på svenska samt har en stressad chaufför bakom ratten – detaljer som samtliga påverkar intrycket av en bussfärd i Stockholm negativt. Förslagsvis är detta något som SL och Stockholm Stad bör ta tag i per omgående – buss är ett utmärkt sätt att ta sig runt i staden och detta gäller även för turister; så svårt kan det ändå inte vara att sätta upp fler skyltar skrivna på exempelvis engelska vid varje busskur.

Skyltar ersätts av mobilen

Kanske ligger lösningen här i att satsa hårdare på det teknologiska – att via appar på engelska kunna förklara vart bussen går, vilken tid den avgår samt från vilken hållplats. Vi vet att dessa appar finns; men här gäller det att ta nästa steg och verkligen utveckla dem så att samtliga förstår.

En kombination av skyltar och teknologi kan verkligen vara lösningen som gör att turister i Stockholm verkligen hittar – även om de inte använder sina apostlahästar som färdmedel.

Läs mer om skyltar: http://www.skyltarstockholm.org/

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *