Radon – en dold dödsfälla

Väldigt många svenskar andas dagligen in en luft i sina hem som är direkt hälsovådlig och man gör detta helt utan att vara medvetna om det. Det handlar här om amn har för höga halter av radon i sina bostäder och för att komma till bukt med detta problem så måste man kontakta ett ackrediterat laboratorie frö att genomföra en så kallad radonmätning. Vad är då egentligen radon och hur påverkar det oss människor?

Radon är ett radioaktivt grundämne, en ädelgas som bildas då atomkärnor går sönder och då denna ädelgas i sin tur går sönder så bildas något vid namn radondöttrar. Dessa radondöttrar i sin tur får fäste på damm och på smuts som vi därefter andas in – exempelvis i våra bostäder – och som därefter kan leda till lungcancer. Radon är – näst efter cigarettobak – den vanligaste orsaken till just lungcancer och det är också det som gör en radonmätning så nödvändig.

För att förstå magnituden av problemet med för höga halter av radon så vänder vi oss till Socialstyrelsen och använder oss av de siffror som de tagit fram gällande detta. Socialstyrelsen uppskattar nämligen att mellan 4-500.000 hus och fastigheter i Sverige har högre halter av radon än vad som är tillåtet – det vill säga högre än 200 bq/kubikmeter – och av dessa så har man upptäckt cirka 40.000 stycken varav 25.000 är åtgärdade i dagsläget. Ser man dessa siffror så förstår man också att det rör sig om ett stort antal hus i Sverige som som fortfarande har för höga halter av radon i sig och och där familjer lever utan att ha några som helst aningar om vilka risker de dagligen utsätter sig för.

Det farliga med radon är att man heller inte kan upptäcka det utan att genomföra en radonmätning; man kan alltså inte lukta eller se att ett hus är drabbat och det är också det som gör radon till en sådan hälsofara. Rekommendationen är således att husägare – oavsett om man bor i Stockholm, Malmö eller i Kiruna – direkt tar kontakt med ett mätlaboratorie för en radonmätning. Ju längre man väntar, desto större blir också åverkan.

Radonmätning är smidig i Stockholm

Vi kan här säga att du äger ett hus i Stockholm och vill veta om halterna av radon överstiger nivån om 200 bq/ meter3 som vi nämnde ovan och där du således kontaktar ett mätlaboratorie för en radonmätning. Det som kommer att ske i detta läge är att små dosor kommer att placeras i ditt hus i Stockholm och att den kommer att ligga där i ca två månader innan den hämtas.

Dessa två månader kommer att vara mellan första oktober och 30 april då den så kallade eldningsperioden ger säkrast resultat. Svårare än så är inte en radonmätning och man påverkas således inte i sin vardag under tiden denna pågår.

Om halterna skulle vara för höga så kontaktar man radonkonsulter som tar reda på om det är byggmaterialet, vattnet, marken eller ventilationen som avger radon och därefter vidtar man de nödvändiga åtgärder som krävs för att huset i Stockholm ska nå en radonhalt under 200 bq/meter3.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *