Bokföringsbrott

Det kan vara bra att veta hur man ska bokföra Enligt 11 kap. 5 § i brottsbalken är bokföringsbrott ett brott i Sverige. Detta innebär till exempel att man inte följer bokföringslagen genom att gömma räkenskapsinformation eller kanske lämna oriktiga uppgifter i bokföringen som rör rörelsens förlopp eller ekonomiska resultat. Om man bryter mot bokföringslagen i Sverige kan man straffas men precis som allt annat så finns det så klart också en straffskala även för bokföringsbrott som man går efter när man dömer en gärningsman för bokföringsbrott. Om brottet är milt kan man dömas till böter eller fängelse i högt sex månader. Om brottet däremot är grovt man kan dömas till fängelse i minst sex månader och som högst sex år. När man bedömer om brottet är grovt ska man särskilt tänka på om det är ett mycket betydande belopp som har åsidosatts, om gärningsmannen har använt falsk handling, om gärningen varit av en farlig art eller om gärningen ingår i ett led i en brottslighet som har utövats systematiskt. För att man ska kunna dömas för grova bokföringsbrott måste det framgå att gärningsmannen genomfört brottet avsiktligt. Handlingar som begåtts av oaktsamhet kan också straffas men det kallas då för vårdslös skatteredovisning.

Den som avsiktligt eller av grov oaktsamhet inte gör skatteavdrag så som det anges i skattebetalningslagen kan dömas för skatteavdragsbrott till böter eller fängelse. En av anledningarna till att straffen blir så pass stränga är bland annat eftersom man hindrar skatteverket från att göra sitt jobb.

 

Om du behöver information om ämnet kan du besöka denna hemsidan.

4 olika straff för bokföringsbrott

  • Mild oaktsamhet

  • Grov oaktsamhet

  • Milt bokföringsbrott

  • Grovt bokförningbrott

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *