Behovet av hemstädning har ökat i Stockholm

Att man sedan år 2007 kunnat använda professionell hjälp för tjänster som rör hushållsnära tjänster har underlättat väldigt mycket för många familjer i Sverige. Man har – som en kortfattad förklaring – kunnat anlita en städfirma för en hemstädning och där man sedan dragit av halva arbetskostnaden på sin deklaration där pengarna i fråga därefter återkommit i skatt; en ytterst generös skattesubvention som går under namnet rut-avdraget.

Ser man till vart i Sverige som rut-avdraget använts som allra mest och där behovet således varit som allra störst så är det framförallt en stad som sticket ut och som skiljer sig från mängden och detta i form av Stockholm. Anledningen till etta och som förklaring till varför en familj i Stockholm använder sig av professionell hemstädning handlar inte om – som många verkar tro – om lättja och lathet; det handlar istället om den mer stressande livsstil som många har där.

Kortfattat; en vanlig familj i Stockholm där föräldrarna jobbar i två olika stadsdelar, där huset ligger utanför staden och där barnen har olika typer av intressen har – helt enkelt – svårare att få sitt livspussel att gå ihop än vad motsvarande familj i en mindre stad har. Tvingas man till en pendling som tar ungefär en timme dagligen – minst – och där man utöver detta ska hinna hämta barnen på dagis, köra dem till olika aktiviteter, laga mat och hinna umgås – ja, då förstår man också att tiden inte räcker till. Ska en familj av denna kaliber dessutom avsätta tid för att sköta sin egen hemstädning så kommer det att gå ut över något annat och där kan man alltså se att rut-avdraget verkligen kommit att rädda många familjer i Stockholm.

Man har – helt enkelt – tack vare detta fått mer tid för varandra i och med att ett professionellt städföretag skött denna hemstädning och det är således inte en fråga om lättja utan en fråga om en chans att kunna lägga ner mer kvalitetstid på sin familj.

Innebär ett halverat rut-avdrag svart hemstädning i Stockholm?

Rut-avdraget har för väldigt många familjer – oavsett inkomst – inneburit att livet blivit betydligt enklare och av den anledningen så är det också lite av ett dråpslag att det redan efter nyår kommer att halveras. Här kommer onekligen  alternativen att bli färre och betydligt sämre för dessa familjer i Stockholm och deras externa hjälp med hemstädning.

Nummer ett här är att man även fortsättningsvis anlitar professionell hjälp, använder rut-avdraget och betalar lite mer. Eller – och detta är en stor fara; att man anlitar samma städfirma i Stockholm för sin hemstädning, men att man gör detta genom att betala för tjänsten med pengarna stoppade i ett kuvert.

En av tankarna med rut-avdraget var att man från statens sida ville få bort de svarta jobben som varit vanligt förekommande i Stockholm och genom denna halvering så riskerar man att dessa åter kommer att spela en framträdande roll. Ett scenario som både staten och de anställa personerna på städfirman i Stockholm kommer att förlora på; staten i form av uteblivna intäkter och de anställda i form av betydligt sämre arbetsvillkor, sämre pension och en otryggare tillvaro.

Låt oss hoppas att de familjer som vant sig vid hemstädning i Stockholm även fortsättningsvis är beredda att betala vita pengar för tjänsten.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *